Skip to main content

Klar ferdig fritid!

Denne ordninga gjeld også elevar i kulturskulen. 

Frivillige lag og organisasjonar kan søke om støtte til å få dekt diverse utgifter på vegne av sine medlemmer med betalingsutfordingar. 
Elevar får kun dekt ein elevplass i kulturskulen.

Kven kan søke?

Det er kun lag og foreninger som kan senda inn søknad. Lag og foreningar i andre kommuner kan òg søka på vegne av sine medlemmer med bustadsadresse i Klepp kommune. 

Er du privatperson og har betalingsutfordingar? Ta direkte kontakt med ditt lag/forening, eller kontakt kulturavdelinga, så kan me hjelpa deg.

 

Les mer om "Klar ferdig fritid" her.