Skip to main content

Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken(Dks) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
Den kulturelle skolesekken er eit samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
Fylkeskommunen administrerer ordningen i Rogaland, mens Klepp kulturskule er lokal DKS kontakt og har ansvar for å plukke ut/produsere nokon av produksjonane som skulane i Klepp får tilbod om.

Dks produksjoner i Klepp