Skip to main content

Korps

Klepp kulturskule har eit godt samarabeide med skulekorpsa i kommunen.

Det er fire skulekorps i Klepp:
Lenke til Klepp skulekorps sin eigen hjemmeside
Lenke til Orre skulekorps sin eigen heimeside 
Lenke til Tu skulekorps sin eigen heimeside 
Lenke til Bore skulekorps sin eigen heimeside

Korpsdirigentar er tilsett i kulturskulen og kulturskulen dekker utgiftene til dette.

I tillegg har kulturskulen ca 90 elevplassar som blir tildelt skulekorpsa og som korpsa betaler vanleg elevkontingent for.

Det blir gjennomført eit årleg møte mellom kulturskule og skulekorpsa.

Samarbeide mellom kulturskulen og korps er regulert i handbok for skulekorps.

Tu skulekorps

Tu skulekorps