Skip to main content

Kulturskulekor

Kulturskulekoret

Koret er for elevar frå 3. trinn og er gratis

Undervisninga er 60 minutter per veke (måndagar 1715-1815) Stad: Klepp kulturskule (kulturskulesalen)
I tillegg til vekentleg undervisning vil elevane vera med på konsertar og prosjekter.

Her er målet å bli kjent med stemma si og å ha det kjekt på timene.

Lærar: Anne Margrethe Svanes og Lillian Hjørnevik