Skip to main content

Tilgjengelighetserklæring - tilbakemelding

Tilgjengelegheitserklæring

Alle skal ha like høve til å bruka kleppkulturskule.no. Målet vårt er å gjera innhaldet så tilgjengeleg som mogleg for alle brukarar.

Me skal:
Halda oppe og vidareutvikla ein tilgjengeleg nettstad.
Sjå til at nettstaden oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
Tilpassa innhald og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
Følgje forskrift om universell utforming av IKT.
Inkludera universell utforming i valet av tredjepartssystem og oppgraderingar av eksisterande system.

Tilgjengelegheitsprinsippa me følgjer:
Vi har regelmessige arbeidsøkter for å retta opp WCAG-feil.
Me har eit klart og tydeleg språk.
Nettsidene er koda slik at det er mogleg å lesa opp innhaldet med skjermlesarar.
Du kan forstørra teksten i nettlesaren din.
Me oppfyller krava til fargekontrastar, overskrifter og lenkjer.
Alle bilete har alt-tagg.


Si frå om manglande tilgjengelegheit
Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv me på ein måte som gjer at det vanskeleg å forstå?

Send oss ein melding her.