Skip to main content

Eigenandel

Alle beløp er pr. semester

Instrumentopplæring/song 1.945 kr.

Instrumentopplæring/song frå 01.08.2024 2.065 kr.

Gruppeopplæring (dans, drama, kunstfag) 1.735 kr.

Gruppeopplæring (dans, drama, kunstfag) frå 01.08.2024 1.840 kr.

Instrumentleige og materialutgift kunstfag 395 kr.

Instrumentleige og materialutgift kunstfag frå 01.08.2024 420 kr.

Det er kommunestyret som kvart år vedtek betalingssatsane.

Redusert eigenandel p.g.a. låg inntekt,

Inntekt må dokumenterast med likningsattest frå føregåande år.

Bruttoinntekt i husstanden under kr. 615.590,-  vert sett til 50% av full pris.

Bruttoinntekt i husstanden under kr. 355.860,- vert sett til 25% av full pris.

Her finn du søknadskjema om redusert eigenandel.

Klar ferdig fritid!
Kulturskulen kan søke om støtte til elevar med betalingsutfordringar.
Ta kontakt med rektor hvis dette kan være aktuelt for deg.

Her kan du lese meir om ordninga: