Skip to main content

Visjon: Med blikk for alle

Målsetjing:

  • Klepp kulturskule vil vera ein skule der opplæring innan kulturfaga bidreg til å skapa levande kulturinteresse i kommunen
  • Klepp kulturskule skal vera eit ressurssenter for alle relevante samarbeidspartnarar i kommunen
  • Klepp kulturskule skal gje eit tilpassa tilbod til alle barn og unge som ynskjer det og som er busett i Klepp kommune
  • Kulturskulen skal vera ein attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg og utvikler dyktige medarbeidarar

Pedagogisk grunnsyn:

  • Kulturskulen skal gi opplæring av høg fagleg og pedagogisk kvalitet
  • Kulturskulens brukarar skal oppleva at skulen tek utgangspunkt i den einskilde sine behov og føresetnader, uavhengig av etnisitet eller sosial bakgrunn
  • Skulen skal gjennom læring og meistring stimulere til utvikling og livskvalitet