Skip to main content

Håndbok for korps

Hensikt og mål med håndboken.
Kulturskolen og korpsa har felles målsettinger for å videreutvikle samarbeidet
og få meir ut av et godt samspel.
Medlemmene i dei enkelte korpsstyra skifter og det kan være vanskelig å halde
oversikt over ansvar og oppgavar som er tillagt korpsa.
For å bedre samarbeid og løfte arbeidet i korpsa fram, vil ein samle
informasjon og samtidig sette standard for arbeid i korpsa.

 

Korpshåndboka finn du her