Skip to main content

Kva kan dei føresette bidra med?

Kva kan dei føresette bidra med for å støtte barnet?
  • Snakke positivt om skule og læring.
  • Følgje med på det som kjem av informasjon frå kulturskulen (halda seg oppdatert).
  • Hjelpa barnet med å innarbeida gode rutinar for øving (litt kvar dag).
  • Reflektera saman med barnet over korleis det går.
  • Spørje barnet om vekas lekse.
  • Ta kontakt med kulturskulen dersom du opplever at barnet ditt strevar med å lære. Kjensla av å meistra gir barn og unge lyst til å lære meir.
  • Spør etter informasjon om framgangen til barnet.
  • Følgje opp elvar på konsertar/framsyningar.