Skip to main content
Kulturskulen har enkelte instrument  for utleige.

Kulturskulen kan ikkje garantere at vi har instrument på lager til ein kvar tid. Instrumenta kan kun leigast av elevar ved kulturskulen

LEIGEAVTALE FOR INSTRUMENT
Klepp kulturskule har fleire instrument til leige.

For vedlikehald og avskrivning må vi ta ei lita leige. Kulturskulen betalar for
reparasjoner som kjem av vanleg slitasje.

Lånetida for instrumentet er til vanleg 2 år, og eleven må levera inn instrumentet straks han/ho sluttar i kulturskulen.

Dei føresette står ansvarlege for at instrumentet vert levert tilbake i same stand
som det vart lånt ut i. Leigetakar betalar for nye strenger og reparasjonar grunna
uforsiktig bruk. 

Reparasjonar på instrumenta til kulturskulen skal berre utførast av faglært instrumentreparatør. Kontakt kulturskulen for å bli vist til godkjent reparatør.


Kulturskulen har følgjande instruemntar for utleige:

Fiolin
Cello
Gitar
Harpe 
El-piano
Tverrfløyte
Klarinett
Saksofon
Kornett