Skip to main content

Fordypning

Info og søknad til fordjupingsprogrammet
Fredagskulen 2023-2024

Tilbod til deg som ønskjer å utvikle deg vidare innan kulturskulefaget ditt.
Vi tilbyr ekstra fordjupingsbolk i vinterhalvåret med undervisning innan musikk (song/instrument), dans, drama og kunstfag.
Fordjupingsprogrammet har opptak av elevar med særleg interesse og føresetnad for faget. Tilbodet er for deg som er i alder frå 7.trinn til og med 3.trinn på vidaregåande og som for er elev i Hå, Klepp eller Time kulturskule. Dersom det melder seg mange søkjarar, har vi atterhald om tildeling av plass. Du må vera i dialog med faglærar og føresette (dersom under 18 år) om påmelding og signering av søknaden.

Målet med undervisningsprogrammet er at du skal få inspirasjon og moglegheit til fagleg fordjuping, utvikling og ekstra innsats. På «Fredagskulen» møter du andre ungdomar som vil lære meir innan sitt kunstnariske fagområde. Du får undervisning av godt kvalifiserte lærarar. I tillegg til fordjuping i fagleg aktivitet, legg vi vekt på å skape eit triveleg sosialt fellesskap og vi har enkel matservering i pausane. 
Innhald: Fordjuping innan teknikk, teori, ulike stilartar, formidling og utøving av faget. Undervisning og rettleiing er tilpassa den enkelte elev og organisert individuelt og i grupper.

Krav til elvar som deltek:
Du må ha ekstra interesse og føresetnad for å arbeide i djubda med faget ditt.
Du må ha god eigeninnsats både på timane og i tida mellom samlingane. 
Forpliktande obligatorisk oppmøte på alle dei oppgitte datoane.

Kostnad:
Undervisningstilbodet er i utg.pkt gratis, men med ei ekstra avgift på kr. 500,- for dekking av mat/servering og materiale. Oppgjer skjer via kvar kulturskule.  

Samlingar skuleåret 2023-2024:
Fredag 10.november, 24.november, 1.desember, 5.januar, 19.januar, 26.januar
Stad for undervisning: Time kulturskule/samlokalisert med Bryne skule, Ola Barkveds veg 16
Fast klokkeslett for samlingane: Kl. 15.00 – 17.30
Felles avslutningsarrangement med elevframsyningar, utvida tidsrom:
Fredag 26.januar: Generalprøve Kl. 15.00-17.30. Framsyning Kl. 18.00-19.30.

Frist for å søkje om plass er 1.september 2023 – ta kontakt med lærar viss du vil søke